Si voleu afegir un dojo, podeu enviar un correu amb el nom del dojo, l'estil que es practica i la pàgina web.