El kenjutsu (剣術) és un art marcial japonès tradicional del koryū budō. Existeixen diverses escoles (ryu) que el seu objectiu és ensenyar a combatre de manera eficient amb el sabre japonès. La pràctica pot desenvolupar-se de moltes formes depenent del ryu (escola) practicat.

L'entrenament de sabre clàssic o kenjutsu varia d'acord amb l'estil en qüestió. En la major part es fonamenta en katas (o formes pre-establertes). En alguns estils, la pràctica dels Katas es complementa amb entrenaments de combat utilitzant armadura de protecció.

En els entrenaments de formes o katas normalment s'utilitza una espasa de fusta semblant a la katana, cridada bokken o bokuto. Cada estil de kenjutsu sol imposar mesures específiques de llarg, ample i corba per la seva bokuto.

En l'entrenament de combat, els dojos que ho fan utilitzen alguna forma de protecció per evitar greus lesions. La major part utilitza la mateixa armadura del kendo, cridada Bogu (armadura feta de bambú, laca, cordons i revestiments de teixits) i shinai (sabre de bambú). Una altra arma que també pot ser utilitzat per lluitar és el fukuro-shinai amb el mateix llarg d'una katana i, construït a partir de diverses tires de bambú, cobertes amb un revestiment de cuir. Alguns estils utilitzen sabres de metall amb cort (shinken) per a entrenament de tall. Cal assenyalar que cada estil té característiques pròpies a l'entrenament. El practicant ja comença amb l'espasa desembeinada. En alguns estils, com per exemple el Niten Ichi Ryu, existeixen tècniques específiques per a la utilització de dues espases, una a cada mà.

Obtingut de l'article de Viquipèdia Kenjutsu per varis autors sota la Llicencia de Lliure Documentació GNU.